Menighedsrådet vælges for en 4-årig periode. Den igangværende periode løber fra 1. søndag i advent 2016 til 1. søndag i advent 2020.
Menighedsrådet ved Sct. Peders sogn består af 13 valgte medlemmer og sognets 4 præster. Der er endvidere tilknyttet en kirkeværge samt en bygningssagkyndig til sognet.


Carsten Larsen
Formand for menighedsrådet
E-mail: Menighedsrådsformand


Lenette Darling
Næstformand for menighedsrådet
E-mail: Lenette Darling


Henrik Schiøler
Kasserer og underskriftsberettiget
Email: Henrik Schiøler


Anni Birgit Vilsgaard
Kontaktperson
E-mail: Anni Birgit Vilsgaard


Knud Lindhardsen
E-mail: Knud Lindhardsen


Anne Gro Hansen
Kirkeværge
E-mail: Anne Gro Hansen


Peter Rygaard Lassen
E-mail: Peter Rygaard Lassen


Henrik Lorenzen
E-mail: Henrik Lorenzen


Per Emil Buch
E-mail: Per Emil Buch


Jørgen Engmose Pedersen
E-mail: Jørgen Engmose Pedersen


Heidi Sørensen
E-mail: Heidi Sørensen


Anna Boel Larsen
E-mail: Anna Boel Larsen


Inga Danielsen
E-mail: Inga Danielsen


Suppleanter:

Helle Bjerre
 

 

Jørgen Christensen


Udvalg under meninghedsrådet
Forretningsudvalget: 
Carsten Larsen (formand)
Lenette Darling
Henrik Schiøler
Anni Birgit Vilsgaard
Katja Rosholm Schiøler

Kirke- og præsteboligudvalget:
Carsten Larsen (formand)
Grith Seersholm
Anne Gro Hansen
Birte Larsen
Hanne Jensen
Knud Lindhardsen

Koncert- og aktivitetsudvalget:
Katja Rosholm Schiøler (formand)
Helle Bjerre
Jørgen Engmose
Per Emil Buch
Anna Boel
Inga Danielsen

Børne- ungdomsudvalget:
Grith Seersholm
Anna Boel

Frivillighedsudvalget:
Carsten Larsen (formand)
Jørgen Engmose
Lone Uldall Jørgensen

Informationsudvalget:
Ulla Thorbjørn Hansen (formand)
Lenette Darling
Anni Vilsgaard
Peter Rygaard
Heidi Sørensen

Valgudvalget:
Knud Lindhardsen (formand)
Carsten Larsen
Peter Rygaard

Repræsentanter i FAUS:
Katja Rosholm Schiøler
Helle Bjerre

Repræsentanter i kirkegårdsbestyrelsen:
Lone Uldall Jørgensen
Anne Gro Hansen
Per Emil Buch (suppleant)

Repræsentanter i Børnehuset Marievang:
Anni Vilsgaard

Repræsentanter i Menighedsplejen:
Ulla Thorbjørn Hansen
Anne Gro Hansen

Gaveudvalget:
Anne Gro Hansen


Bygningssagkyndig:

Heiner Bygningsrådgivning                                                                                                                                    Ingeniør og arkitekt ApS                                                                                                                               Strandalléen 10                                                                                                                                                           4200 Slagelse
Tlf.: 58 52 17 34
E-mail: sven@heiner.dk
Ingeniør M.IDA Sven Heiner