Menighedsrådet vælges for en 4-årig periode. Den igangværende periode løber fra 1. søndag i advent 2020 til 1. søndag i advent 2024.
Menighedsrådet ved Sct. Peders sogn består af 13 valgte medlemmer og sognets 4 præster. Der er endvidere tilknyttet en kirkeværge samt en bygningssagkyndig til sognet.


Carsten Larsen
Formand for menighedsrådet
E-mail: Menighedsrådsformand


Helle Bjerre
Næstformand for menighedsrådet
E-mail:


Henrik Rosholm Schiøler
Kasserer og underskriftsberettiget
Email: Henrik Schiøler


Anni Birgit Vilsgaard
Kontaktperson
E-mail: Anni Birgit Vilsgaard


Anne Gro Hansen
Kirkeværge
E-mail: Anne Gro Hansen


Lenette Darling
E-mail: Lenette Darling


Peter Rygaard Lassen
E-mail: Peter Rygaard Lassen


Anna Boel Larsen
E-mail: Anna Boel Larsen


Kim Bøhmert
E-mail:


Belinda Benedicte Richter
E-mail:


Jean Gilvang
E-mail:


Henrik Lorenzen
E-mail: Henrik Lorenzen


Helle Drobek
E-mail:


Suppleanter:

Jørgen Christensen


Udvalg under meninghedsrådet
Forretningsudvalget: 
 

Kirke- og præsteboligudvalget:
 

Koncert- og aktivitetsudvalget:
 

Børne- ungdomsudvalget:
 

Frivillighedsudvalget:
 

Informationsudvalget:
 

Valgudvalget:
 

Repræsentanter i FAUS:
 

Repræsentanter i kirkegårdsbestyrelsen:
 

Repræsentanter i Børnehuset Marievang:
 

Repræsentanter i Menighedsplejen:
 

Gaveudvalget:
 


Bygningssagkyndig:

Fjerring A/S
Frank Jensen