Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsråd

Menighedsrådet vælges for en 4-årig periode. Den igangværende periode løber fra 1. søndag i advent 2020 til 1. søndag i advent 2024.

Menighedsrådet ved Sct. Peders sogn består af 13 valgte medlemmer og sognets præster. Der er endvidere tilknyttet en kirkeværge samt en bygningssagkyndig til sognet.


Lenette Darling

Lenette Darling
Formand for menighedsrådet
E-mail: Lenette Darling


Helle Bjerre

Helle Bjerre
Næstformand for menighedsrådet og kontaktperson
E-mail: Helle Bjerre


Henrik Rosholm Schiøler

Henrik Rosholm Schiøler
Kasserer og underskriftsberettiget
Email: Henrik Schiøler


Anne Gro Hansen

Anne Gro Hansen
Kirkeværge
E-mail: Anne Gro Hansen 


Peter Rygaard Lassen

Peter Rygaard Lassen
E-mail: Peter Rygaard Lassen


Henrik Lorenzen

Henrik Lorenzen
E-mail: Henrik Lorenzen


Jørgen Christensen
E-mail:


Udvalg under meninghedsrådet

Kirke- og præsteboligudvalget:
Helle Bjerre
Grith Seersholm
Peter Rygaard Lassen

Koncert- og aktivitetsudvalget:
Stefan Lamhauge Hansen
Helle Bjerre
Dennis Venzel

Børne- ungdomsudvalget:
Lenette Darling
Grith Seersholm

Frivillighedsudvalget:
Henrik Lorenzen

Informationsudvalget:
Katja Rosholm Schiøler
Henrik Rosholm Schiøler
Dennis Venzel
Stefan Lamhauge Hansen

Valgbestyrelse:
Helle Bjerre
Anne-Gro Hansen
Peter Rygaard Lassen

Repræsentanter i FAUS:
Helle Bjerre

Repræsentanter i kirkegårdsbestyrelsen:
Anne Gro Hansen
Ulla Thorbjørn Hansen

Repræsentanter i Børnehuset Marievang:
Lenette Darling

Repræsentanter i Menighedsplejen:
Anne Gro Hansen

Gaveudvalget:
Anne Gro Hansen
Helle Bjerre

Repræsentant i Fælleskrematoriet:
Lasse Aufeldt (Sct. Mikkels Kirke)
Henrik Lorenzen (suppleant)


Bygningssagkyndig:

Fjerring A/S
Frank Jensen