Kordegn

Marianne Mortensen
Kirkekontoret:
Bredegade 17
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 08 81
E-mail: Kirkekontoret


Kordegnevikar

Jesper Machholdt Rosenløv
Kirkekontoret:
Bredegade 17
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 08 81
E-mail: Kirkekontoret


1. Organist

Vakant


2. Organist

Theis Lyng Reinvang
Organisternes kontor:
Bredegade 17
4200 Slagelse
Tlf. 31 18 88 73 
E-mail: Theis Lyng Reinvang
Træffes ikke tirsdag


Kirketjenere

Tina Baltzer Villien
Tlf. 20 29 32 05
E-mail: Kirketjener
Træffes tirsdag-fredag kl. 8-14
 

Hanne Jensen
Tlf. 20 29 32 05
E-mail: Kirketjener
Træffes tirsdag-fredag kl. 8-14

 

Dennis Gilvang
Tlf. 20 29 32 05
E-mail: Kirketjener
Træffes tirsdag-fredag kl. 8-14

 


Kirkesangere

 

Lissi Merete Rasmussen

 

Celina Scarlett Holm