×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Onsdag d. 3. juli 2019, kl. 14:30

­­­­­­­­­­­­­­Siden det 2. århundrede har billeder af Kristus været det mest benyttede i den kristne kunst til både alterbilleder og andagtsbilleder. Da Gud sendte sin søn til jorden som menneske, blev han også synlig for menneskene ifølge den kristne tro. Men ingen har præcist vist, hvorledes hans fremtrædelsesform er – en beskrivelse af Esajas’ gammeltestamentlige profetier fortæller dog:

 

Han skød op som en kvist for hans åsyn, som et rodskud af udtørret jord, uden skønhed og pragt til at drage vort blik, uden ydre, så vi syntes om ham, ringeagtet, skyet af folk, en smerternes mand og kendt med sygdom, en, man skjuler sit ansigt for, agtet ringe, vi regned ham ikke. (Esajas’ bog, kapitel 53, vers 2)

 

Men ikke mange har valgt at fremstille Kristus således: ”som en skikkelse uden skønhed”, tværtimod synes der at være en vis enighed om, at afbildninger af Kristus ikke må være for grimme. Det hænger formodentlig sammen med, at vi på mange måder forbinder skønhed med godhed. Men derudover skabes Kristus i mange fremstillingsformer og måder, afhængig af tiden, kulturen og trosspørgsmål.

At der ikke findes en konkret beskrivelse af Kristus i det nye testamente, efterlader kunstnere med en stor kunstnerisk frihed. Kristus har gennem tiden været afbildet i talrige udgaver.

 

Selve altertavlen har naturligvis udviklet sig i samklang med de forskellige perioders udtryk, ordet alter kommer af de latinske ord ara, som betyder offerplads, og altare, en højtliggende offerplads, altus betyder det høje og alta et sted, der er hævet. Ara ses som hedensk, og altare er oftest benyttet i de kristne termer. Selve altertavlebegrebet nævnes allerede fra det 9. århundrede og blev så tidligt som i 1200-tallet en fast del af kirkens alterparti. Altertavlens position i kirkerummet er altid væsentlig og central. Alterbilledet skal bidrage til forkyndelse af evangeliet og til andagt.

Selve alteret bliver et knudepunkt, hvor det, der er hinsides, og det, der er nærværende, knyttes sammen. Det kristne alter ses som et helligt sted, et ”Herrens bord”, hvor nadversakramentet af Jesu offerdød gentages hver søndag til højmesse.

 

Andagtsbillederne placeres oftest mindre centralt, dette er et passionsbillede, som betragteren kan indleve sig i under personlig andagt, meditation eller bøn.

Medvirkende
Kunsrhistoriker Tine Kragh
Sted Sogneladen, Herrestræde 1C
Pris
20,- kr. for kaffe og kage