Udgivet ons d. 6. jan 2021, kl. 15:15

Den 17. januar vil der i Sct. Peders Kirke blive afholdt en anderledes søndagsgudstjeneste. Dette skyldes for en gang skyld ikke corona. Årsagen er, at søndag d. 17. januar vil være den første af i alt tolv søndage i løbet af 2021, hvor der vil blive afholdt en anderledes gudstjeneste på højmessens plads. Vi har givet disse gudstjenester navnet ”Mellem himmel og jord”. Navnet er et udtryk for det spænd, som vi mennesker befinder os i. Vi er både kød og ånd. Bundet til det jordiske livs betingelser, men samtidig med en ånd, som stræber efter det himmelske. Vi har så at sige et ben i hver lejr. Vi ønsker disse tolv søndage at afholde en gudstjeneste, der er i øjenhøjde med kirkegængerne, men som både henvender sig til de vante kirkegængere og de kirkegængere, som finder højmessen fremmedgørende. Derfor vil formen gudstjenesten igennem være løsere. Denne alternative gudstjeneste vil vi benytte som en legeplads for både præst, organist og sangere, da der er mulighed for at tænke ud af den vante boks under friere former. Vi vil stadig gøre brug af orglet, men musikalsk ønsker vi ligeledes at inddrage lokale musikere, musikskoleelever og udefrakommende musikere. Så vidt muligt ønsker vi på sigt også klaver som alternativ musikledsagelse til salmerne. Vi har mange idéer, men søndag d. 17. må vi dog stadig tage hensyn til corona. Men uanset det – og uanset om vi må synge salmer eller ej – vil det være en anderledes gudstjeneste. Så kom og vær med!  

Kategorier Nyheder