Udgivet af Jesper Rosenløv, man d. 30. nov 2020, kl. 09:47

Vi har været så heldige at få tildelt en vikar i stedet for Lone Uldall og Bente Viuf pr.1.1., nemlig Palle Kongsgaard. Palle kommer til at undervise Lones konfirmander og vil træde ind og tage næsten alle Lones gudstjenester, som er planlagt i det nye år.

Palle beskriver sig selv således: Et par ord om mig…

Det er en glæde at skulle virke en tid som vikarpræst i Sct. Peders og Havrebjerg samt på Slagelse Sygehus fra 1. januar. Jeg har været præst i Sct. Thomas Kirke på Frederiksberg og i Grundtvigs Kirke på Bispebjerg. Her har jeg haft min gang på Bispebjerg Hospital og været fast præst på Bispebjerghjemmets aflastningsafdeling/hospice. Efter et studieophold i jazzkirken Saint Peters i New York har jeg bl.a. arbejdet med (jazz-)musik og liturgi, med gudstjenesten og kirkerummets betydning i et moderne byliv. I 2018 gik jeg på pension, og min kone, Jette, og jeg flyttede til Kalundborg. Vi nyder stedet, naturen, kajakture på fjorden og en god blanding af praktisk arbejde og ro til fordybelse. Et lille signalement af mig som præst kunne det være, at kirken for mig ikke er for særligt troende, men for mennesker. Vi deler alle glæder, sorger, håb, bekymringer og spekulationer. Vi lever af livsytringer, som vi ikke har magt over, som teologen K.E. Løgstrup siger. I kirken får vi sat ord på, at det bunder i Guds kærlighedskraft. Og hvad den vil os, tror vi at kende gen-nem en mand, Jesus Kristus, som gør det himmelske virksomt i livet. Dét er på én gang nærværende og udefinerligt. Vi må have det sagt igen og igen i samtale og i gudstjeneste. Jeg glæder mig meget til nogle gode måneder med jer i Slagelse! Palle Kongsgaard

Kategorier Nyheder