Udgivet fre d. 18. sep 2020, kl. 14:13

Følgende personer er ved valgforsamlingen den 15. september 2020 indvalgt som medlemmer og stedfortræder i menighedsrådet for Sct. Peders Kirke for en 4-årig periode:

Medlemmer i alfabetisk rækkefølge:
Anna Boel Larsen
Anne Gro Hansen
Anni Vilsgaard
Belinda Benedicte Richter
Carsten Larsen
Helle Bjerre
Helle Drobek
Henrik Lorenzen
Henrik Rosholm Schiøler
Jean Gilvang
Kim Bøhmert
Lenette Darling
Peter Rygaard Lassen

Stedfortræder:
Jørgen Christensen

Det er muligt at udløse et afstemningsvalg. Dette gøres ved senest den 13. oktober 2020 at indgive en kandidatliste, se KM cirkulære 9011/2020, kap. 6, § 29

Kandidatlister indleveres til Valgbestyrelsen via Sct. Peders Kirkes kirkekontor, Bredegade 17, 4200 Slagelse, i kontorets åbningstid mandag-fredag kl. 09.00-13.00. Onsdag tillige 15.00-17.00.

Kategorier Nyheder