Udgivet tor d. 12. mar 2020, kl. 13:03

Gudstjenester aflyses over alt i Folkekirken, også i Sct. Peders Kirke, Helligåndskirken og Havrebjerg Kirke.

Indtil videre er gudstjenester aflyst til og med søndag d. 29. marts. Det gælder også alle arrangementer, møder, konfirmandundervisning, minikonfirmander, hyggeklub, læsekreds mv.

Det er fortsat muligt at gennemføre vielser, begravelser/bisættelser og dåb, for så vidt disse ikke kan udsættes, men under behørig hensyntagen til de gældende retningslinjer på området; dvs. man holder afstand, ikke er over 100 personer, ikke giver hånd, nyser i ærmet, spritter hænder og i øvrigt holder sig væk, hvis man er sløj.

Det er fortsat muligt at få samtale med en præst. Dog ikke ansigt til ansigt, hvis man er i karantæne eller er sløj; disse samtaler vil i givet fald foregå pr. telefon eller via fx Skype. Vi minder også om muligheden for at benytte Folkekirkens digitale portal www.sjaelesorg.nu, hvor enhver kan få gratis, anonym sjælesorgssamtale med en præst.

Vi opfordrer alle til at have omtanke for hinanden, og bruge deres sunde fornuft.

Vi kan fortsat kontaktes via telefon og mails. Se kontaktoplysninger her.

Kategorier Nyheder